SZKOLENIE Podstawy geometrii zawieszenia pojazdów 07.11.2022 – 08.11.2022 BOSCH

Szkolenie obejmuje zakres – budowa zawieszeń, koncepcja geometrii zawieszenia. Diagnostyka, naprawa oraz regulacja zawieszenia z wykorzystaniem urządzeń FWA 4630 FWA 44XX/43XX i dokumentacji serwisowej ESI[tronic]. 

Część teoretyczna:

Pojęcia związane z geometrią zawieszenia:  

 • zbieżność/ rozbieżność / zbieżność połówkowa  
 • pozytywny/ negatywny kąt pochylenia koła  
 • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy  
 • promień zataczania  
 • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy  
 • moment skręcania  
 • moment stabilizacyjny  
 • różnica pomiędzy osią symetrii pojazdu, a geometryczną osią jazdy  
 • przesunięcie osi pojazdu  
 • różnice w rozstawie osi  
 • przesunięcie boczne  
 • przesunięcie kół  
 • różnice w rozstawie kół  
 • rola powyższych parametrów i ich wzajemne zależności  
 • wpływ powyższych parametrów na prowadzenie pojazdu w przypadku nieprawidłowości (uszkodzenia elementów zawieszenia, błędna regulacja)  
 • rola układu trapezowego w kierowaniu pojazdem  
 • różnice kąta skrętu kół – zadanie, przykłady uszkodzeń wpływających na ten parametr  
 • oznaczenia felg i opon – typowe uszkodzenia, przyczyny  
 • czynności przygotowawcze do pomiaru geometrii / warunki brzegowe  
 • zasady pomiaru urządzeniami FWA  

Część praktyczna: 

 • Pełen proces od przygotowania do pomiaru (weryfikacja uszkodzeń dyskwalifikujących, sprawdzenie warunków brzegowych – obciążenie pojazdu, poziom nadwozia itp.) poprzez pomiar zasadniczy kilkoma typami urządzeń FWA, interpretację wyników, regulację lub naprawę i regulację  
 • Część praktyczna odbywa się na kilku różnych / charakterystycznych typach zawieszeń  

Więcej informacji TUTAJ!

Może Cię zainteresować – Paint Defect Identifier od SIKKENS