GEELY I GRUPA RENAULT PODPISUJĄ UMOWĘ RAMOWĄ

GEELY I GRUPA RENAULT PODPISUJĄ UMOWĘ RAMOWĄ W CELU STWORZENIA WIODĄCEJ FIRMY PRODUKUJĄCEJ ZESPOŁY NAPĘDOWE.

Nowa globalna firma będzie opracowywać, produkować i dostarczać hybrydowe i niskoemisyjne silniki i układy przeniesienia napędu: • Umowa ramowa przewiduje, że Geely i Grupa Renault będą miały po 50% udziałów w nowym przedsiębiorstwie. • Nowa współpraca partnerska ma na celu stworzenie lidera produkcji następnej generacji hybrydowych, spalinowych i niskoemisyjnych zespołów napędowych, aby sprostać globalnemu popytowi w nadchodzących latach. • Inicjatywa wpisuje się w proces transformacji „Renaulution” Grupy Renault i przejścia Geely na inteligentne usługi e-mobilności. • Nowa firma będzie dostarczać kompletną gamę zaawansowanych technologicznie silników i skrzyń biegów, dostępnych także w wersjach zelektryfikowanych, dla wielu marek na całym świecie. • Nowo utworzona firma będzie posiadać 17 zakładów produkcji silników i układów przeniesienia napędu oraz 5 ośrodków badawczo-rozwojowych na 3 kontynentach, zatrudniających łącznie około 19 000 pracowników obsługujących 130 krajów. • Dzięki nowej strukturze organizacyjnej, łączącej strategiczne ukierunkowanie z atrakcyjnym modelem biznesowym, będzie mogła w odpowiednim czasie otworzyć się na przyjęcie nowych partnerów.

Grupa Geely Holding (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) (zwane dalej łącznie „Geely”) i Grupa Renault podpisały umowę ramową w celu stworzenia nowego globalnego lidera w zakresie projektowania, produkcji i dostarczania najlepszych hybrydowych i spalinowych zespołów napędowych o wysokiej efektywności energetycznej.

Zgodnie z umową ramową Geely i Grupa Renault będą posiadały po 50% udziałów w nowym przedsiębiorstwie.

Nowa firma będzie samodzielnym globalnym dostawcą, produkującym hybrydowe zespoły napędowe nowej generacji oraz opracowującym niskoemisyjne i bezemisyjne technologie w pięciu światowych centrach badawczo-rozwojowych. Już w dniu rozpoczęcia działalności nowa firma będzie zaopatrywać wielu klientów przemysłowych, w tym Renault, Dacię, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Protona, jak również Nissana i Mitsubishi Motors Company. W następnych latach będzie mogła dostarczać swoje produkty kolejnym producentom.

Nowa firma będzie dysponowała 17 zakładami produkcji zespołów napędowych rozmieszczonymi na 3 kontynentach i zatrudniającymi łącznie około 19 000 pracowników. W skali roku będzie miała łączną zdolność produkcyjną ponad 5 milionów skrzyń biegów, silników spalinowych, hybrydowych i hybrydowych plug-in i będzie obsługiwać ponad 130 krajów i regionów. Połączone portfolio produktów Geely i Grupy Renault oraz zasięg geograficzny nowej spółki powinny zapewnić rozwiązania dla 80% światowego rynku ICE.

Informacja o podpisaniu umowy została ogłoszona podczas Capital Market Day Grupy Renault w Paryżu, podczas którego Grupa zaprezentowała szereg inicjatyw mających na celu przyspieszenie jej transformacji i określiła swoje średnioterminowe cele finansowe.


Może Cię zainteresować – KUSTOMHEAD 18-19 lutego 2023 r. Wrocław