Fundacja Inter Cars rusza z unikatowym,ogólnopolskim programem grantowym – Drogowskaz. 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, strażymiejskich i gminnych, kół gospodyń wiejskich, domów i centrów kultury, placówek edukacyjnych,bibliotek, domów kultury i innych jednostek samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym jest dotarcie do społeczności lokalnych oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego. Pula pierwszej edycji programu wynosi aż 300 000 zł! To pierwszy tego typu program w Polsce, który zasięgiem obejmie cały kraj!

Bardzo zależy nam na poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. Mimo, że jesteśmy młodą fundacją, to od samego początku naszego istnienia obszar bezpieczeństwa ruchu drogowego jest naszym priorytetem. Dlatego postanowiliśmy uruchomić ogólnopolski program grantowy Drogowskaz, w ramach którego chcemy wesprzeć społeczności lokalne, by razem, krok po kroku, zmieniać sytuację użytkowników ruchu na lepsze. – mówi Jacek Piotrowiak, prezes zarządu Fundacji Inter Cars.

W ramach pilotażowej edycji programu, Fundacja Inter Cars, przekaże 12 wybranym organizacjom środki w wysokości 20 000 zł oraz 50 000 zł.  Główną misją tej inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, dzieci, seniorów, rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnościami czy kierowców.

Kto może zgłosić swój projekt do programu Drogowskaz?
Fundacja Inter Cars zaprasza do składania wniosków organizacje pozarządowe, straże miejskie lub gminne, koła gospodyń wiejskich, domy i centra kultury, szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury i inne jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski. Pełna lista podmiotów uprawnionych do starania się o środki finansowe znajduje się w regulaminie konkursu. Wnioski można składać od 01.06.2023 do 30.06.2023

Gdzie i jak złożyć wniosek o grant? 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie programu grantowego Drogowskaz. We wniosku należy opisać pomysł lokalnego projektu i problem, na który odpowiada. Czas realizacji lokalnej inicjatywy trwa od 01.09.2023 do 31.12.2023. Fundacja dofinansuje projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. edukacji drogowej, poprawy infrastruktury drogowej lub działań profilaktycznych i informacyjnych. 

Zgłoszenia zostaną wybrane i ocenione przez komisję, której skład będzie reprezentować przedstawiciel branży automotive, lokalny reprezentant filiantów Inter Cars oraz niezależny ekspert z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD).  Komisja konkursu wybierze 12 najlepszych projektów, które otrzymają dofinansowanie. Ogłoszenie wyników planowane jest na 15 sierpnia 2023. W puli przewidziane jest wsparcie dwóch projektów w kwocie do 50 000 zł i aż 10 w wysokości do 20 000 zł.  

Szczegóły programu oraz regulaminy są dostępne na stronie programu grantowego – Drogowskaz


Może Cię zainteresować – KAROSERIA Nr 15 nadchodzi!