autoDNA rozszerza funkcjonalność raportów historii pojazdu o informację dotyczącą zastawów skarbowych

Od teraz mając numer VIN dowolnego pojazdu, w bazie autoDNA można sprawdzić, czy jest on zastawiony np. na poczet niezapłaconych podatków.  

Zawierający miliardy rekordów na temat samochodów zarejestrowanych w Polsce i zagranicą baza autoDNA została wzbogacona o informację dotyczącą zastawów skarbowych. To potencjalnie bardzo ważna informacja, gdyż zastawy skarbowe służą urzędom do wyegzekwowania należnych podatków, składek ZUS czy też grzywien albo mandatów. Jeśli zastaw został ustanowiony na rzecz samochodu, to np. Urząd Skarbowy, ZUS czy też inna jednostka administracji państwowej, ma prawo go sprzedać, aby zapłacić w ten sposób zaległe podatki. Dla kupującego samochód używany to, czy jest ustanowiony na dane auto zastaw czy też nie, ma w związku z tym bardzo duże znaczenie.

Zastaw skarbowy obciąża samochód również w sytuacji, gdy jego własność przejdzie na osobę, która nie ma zaległości podatkowych. Dla nowego właściciela takiego auta oznacza to duży problem – na nic zdadzą się tłumaczenia, że nie wiedział o zastawie, gdyż urząd nadal może zlicytować taki pojazd po zmianie właściciela.  Może się okazać, że już przy rejestracji w wydziale komunikacji dostaniemy decyzję odmowną i nie zarejestrujemy na siebie takiego pojazdu. Wierzyciel, np. Urząd Skarbowy lub ZUS, zawiadamia urząd komunikacji o zastawie skarbowym, ale informacja ta nie jest wpisana do dowodu rejestracyjnego. Warto pamiętać, że zastawów skarbowych może być kilka na danym pojeździe, jeśli ktoś zwleka np. z zapłatą podatków oraz składek ZUS.


Może Cię zainteresować – NOWA KSIĄŻKA! POMIĘDZY BLACHARSTWEM A LAKIERNICTWEM