Szkolenie G21: Systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR / ADBLUE™ (EURO 4/5/EEV) 07.03.2024 r.

Szkolenie TEXA G21: Systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR / ADBLUE™ (EURO 4/5/EEV) ma na celu wyjaśnienie przesłanek oraz motywów wprowadzenia systemów SCR. Wpływu systemów na zastosowane technologie, jak również towarzyszących ich norm i dyrektyw prawnych. Szkolenie G21 dostarcza wiedzy na temat różnych typów układów obecnych na rynku oraz udziela wskazówek dotyczących przeprowadzania ich diagnostyki. Pozwala poznać technologie systemów oczyszczania spalin. Podstawy funkcjonowania systemu katalizatora SCR, rozróżniać typy układów SCR obecne na rynku oraz opisuje ich podzespoły i zasady ich działania. Szkolenie ma za zadanie przygotować operatora do wykonania najczęściej stosowanych technik diagnostyki.

PROGRAM:
Szkolenie G21: Systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR / ADBLUE™ (EURO 4/5/EEV) zapewnia zapoznanie się z rodzajami oraz działaniem układów oczyszczania spalin. Warunki konieczne, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego działania systemów oczyszczania spalin. Podstawy prawne oraz przepisy dotyczące układów oczyszczania splin, zachowania się systemów monitorujących oczyszczanie spalin, usterki oraz procedury naprawy. Przedstawienie systemów oczyszczania spalin AdBlue w samochodach marki Iveco, Man, Scania, DAF, Renault, Volvo, aplikacje Cummins, Mercedes.  Wprowadzenie do systemów EURO VI. Diagnostyka układów AdBlue, szczegółowe omówienie testów oraz ustawień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu AdBlue.


Może Cię zainteresować – Cały czas się uczę