SZKOLENIE: 8.06.2022 WARSZAWA – LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH – OD A DO Z

PIM
SZKOLENIE: 8.06.2022 LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH – OD A DO Z

Szkolenie jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych w tym ASO, którzy zdecydowali się oprzeć swoją działalność na bezgotówkowym rozliczaniu szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń odpowiedzialnymi za szkody.

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem szkolenia jest przede wszystkim zdiagnozowanie praktycznych problemów jego Uczestników i zaproponowanie rozwiązań adekwatnych do potrzeb. Stąd część przeznaczona na aspekty praktyczne jest częścią najdłuższą.

W toku szkolenia zostaną omówione niezbędne dokumenty wymagane dla skutecznej windykacji roszczeń. Przedstawione zostaną najczęstsze stanowiska prezentowane w decyzjach wydawanych przez T.U. w toku postępowań likwidacyjnych. Częściowo zostaną omówione zasady i warunki sądowego dochodzenia roszczeń wobec braku pełnych płatności za naprawę.

Szkolenie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania warsztatu i skuteczności windykacji zasadnych odszkodowań.

Więcej informacji, łącznie ze szczegółowym planem szkolenia, znaleźć można na stronie Polskiej Izby Motoryzacji.

Może Ciebie również zainteresować – AutoEvent 2022!