SZKOLENIE 7.07.2022: Pojazd zastępczy z OC sprawcy – vademecum wypożyczalni aut – Warszawa

Szkolenie jest skierowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników wypożyczalni aut, które całość, bądź fragment działalności zdecydowały się oprzeć na najmie pojazdów zastępczych z oc sprawców szkód.
PIM

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest wyjaśnienie i omówienie podstawowych zagadnień procesu najmu auta zastępczego z oc sprawcy od wystąpienia szkody aż po ostateczną decyzję T.U., ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku współdziałania w minimalizacji szkody i oceny działań poszkodowanych oraz wypożyczalni w relacji do tego obowiązku. Przedstawione zostaną wszystkie za i przeciw decyzji o windykacji pełnych odszkodowań na drodze postępowania sądowego.

Niniejsze szkolenie ma na celu zgłębienie praktycznej strony pracy wypożyczalni w tym zasad jakimi należy się kierować krok po kroku w trakcie realizowania najmu z oc sprawcy, od podziału obowiązków poszczególnych pracowników wypożyczalni, aż po instrukcje w wypełnianiu dokumentów najmu. W końcowej części zostaną także omówione najważniejsze aspekty dochodzenia roszczeń na drodze postępowań sądowych.

PROGRAM

1.Geneza najmu pojazdu zastępczego z oc sprawcy.

a. Przepisy prawne oraz najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego;

b. Ewolucja procesu najmu z oc sprawcy i windykacji pełnej refundacji kosztu najmu;

  • konstrukcja i definicja roszczenia;
  • postępowanie likwidacyjne dawniej i dziś;
  • sądowa windykacja roszczenia dawniej i dziś;

c. wypożyczalnia aut z oc sprawcy – argumenty za i przeciw. Ryzyka i korzyści.

2. Proces najmu pojazdu od A do Z.

a. Powstanie szkody:

  • kiedy przysługuje auto z oc sprawcy;
  • podmioty uprawnione do najmu;
  • strony umowy najmu;
  • czas najmu;
  • stawka najmu;
  • dokumenty najmu jako podstawa skutecznej windykacji.

3. Postępowanie likwidacyjne wobec T.U. w zakresie roszczenia o zwrot czynszu najmu z oc sprawcy.

a. Obowiązki stron;

b. Wymagane dokumenty

c. Korespondencja z T.U.

d. Decyzja T.U. i dalsze kroki.

4. Obowiązek minimalizacji szkody w zakresie odszkodowania za koszt najmu pojazdu zastępczego z oc sprawcy.

a. Uchwała SN z dnia 24 sierpnia 2017 r. III CZP 20/17 i jej konsekwencje;

b. ,,Propozycja” jako element procesu najmu;

c. Konsekwencje braku współdziałania z T.U.;

d. Obowiązki Wynajmującego i Najemcy w kontekście minimalizacji szkody.

5. Podsumowanie.

a. Windykacja sądowa roszczeń – opcja czy ostateczność;

b. Konsekwencje podjęcia decyzji o sądowym dochodzeniu roszczeń.

c. Wolne wnioski i pytania.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

Szczegóły na temat rejestracji na szkolenie znajdziecie TUTAJ!

Może Cię również zainteresować ten temat – CleanTech zmienia się w Cleantle