Sędziowska debata o naprawach powypadkowych

To, że problem likwidacji szkód w Polsce to temat wielowątkowy, a co gorsze wielowarstwowy, wie już nawet każdy choć trochę „ogarnięty” likwidator szkód, czy nawet poszkodowany, który doświadczył zderzenia ze swoistą „ścianą” procedur tego, czy innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tym bardziej zdaje sobie z tego sprawę środowisko Sędziów, biegłych, rzeczoznawców, czy prawników. Jeśli problemy te odniesiemy do gwarancji bezpieczeństwa po wykonanej naprawie mamy pewność, że dyskusja będzie gorąca. Tak też było i tym razem.

Zaskakująca inicjatywa

Konferencja odbyła się 28 października 2021r. w Warszawie na Uczelni Łazarskiego słynącej z cenionych sympozjów, która przy aktywnym udziale Automobilklubu Polski była jej współorganizatorem. Co ciekawe, to środowisko sędziowskie samodzielnie mocno akcentowało potrzebę poruszenia różnorodnych tematów dotyczących napraw powypadkowych. Tym samym myślą przewodnią Ogólnopolskiej Konferencji Techniczno-Prawnej było „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a likwidacja szkód komunikacyjnych”.

Konferencja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem a liczba przybyłych osób, mimo jej ograniczania zaproszeniami, przekroczyła liczbę dostępnych miejsc. Na sali spotkali się zarówno sędziowie, prawnicy, biegli i rzeczoznawcy, jak też działacze branżowi. Nie zabrakło również aktywnego udziału Rzecznika Finansowego oraz Rzecznika MŚP, który dodatkowo objął wydarzenie patronatem. Również Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do organizatorów doceniając w ten sposób wspomnianą inicjatywę.

Gąszcz trudnych tematów

Poruszonych zostało ponad 15 zagadnień wśród których wyróżnić należy grupę tematów przedstawiających realną jakość zamienników stosowanych na rynku Polskim oraz ich porównanie z częściami oryginalnymi, problemy jakościowe sporządzanych przez biegłych i rzeczoznawców opinii oraz zagadnienia typowo prawne. Szerokim echem odbiło się badanie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w zakresie wyników badań wspomnianych elementów przedstawione przez dr inż. Janusza Lubowicza oraz mgr inż. Janusza Szcześniaka z Automobilklubu Polski. Badania zostały wykonane na zlecenie Automobilklubu Polski i obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami w kontekście kolejnych testów. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się także inne prelekcje w tym właściwej metody obliczania realnego ubytku wartości handlowej pojazdu po szkodzie. Przedstawiciel Rzecznika Finansowego przedstawił praktyczne aspekty likwidacji szkód z perspektywy serwisów oraz poszkodowanych. Bardzo cenna była także prezentacja dr hab. Anety Łazarskiej mówiąca o standardach w orzecznictwie sądowych i niezależnej likwidacji szkód. Wśród wielu innych tematów przedstawiono również naprawę z perspektywy warsztatów, o czym celnie opowiedział Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi – Stanisław Syguła. Osobiście miałem przyjemność zaprezentować zebranym błędy jakie spotykane są w opiniach biegłych i rzeczoznawców, sposoby zapobiegania im, ale również wytłumaczyłem istotę różnic jakie spotykają sędziowie pomiędzy kosztorysami spotykanymi na rynku (np. ofertowymi) a tymi wzorcowymi oraz źródło tego stanu rzeczy.

Wnioski i dalsze plany

Można odnieść uzasadnione wrażenie, że przekaz dotyczący tego, iż dobrze wykonana naprawa musi mieć swoje podłoże w częściach możliwie najlepszej jakości dotarł skutecznie do słuchaczy. Zauważony został również związek pomiędzy serwisem niezależnym, czy ASO a jego realną stawką, za którą serwis musi wykonać naprawę, ale także móc się rozwijać w dobie zmieniającego się świata motoryzacji. Innymi słowy – naprawa musi „swoje kosztować” by przyniosła oczekiwany efekt. Dodatkowo części muszą spełniać określone normy, jeśli zależy nam nie tylko na estetyce naprawy, ale także na zachowaniu cech decydujących o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowe. Kropkę „nad i” postawił mecenas Paweł Tuzinek oraz mecenas Łukasz Kowalski uświadamiając uczestników, że jedyną drogą warsztatu jest obecnie dochodzenie należnej kwoty odszkodowania poprzez Sąd, a wcześniej należyta dbałość nad procesem likwidacji szkody jaka odbywa się w serwisie.

Uczestnicy brali czynny udział w zgłaszaniu 10 postulatów „de lege ferende” dla ustawodawcy. Obecnie są one formułowane w oficjalnym kształcie oraz analizowane pod kontem wdrożenia. Powołane zostaną również odpowiednie zespoły w zakresie kryteriów stosowania części zamiennych oraz skryptu określającego jakościowe oczekiwania wobec pracy biegłych sądowych. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję konferencji na wiosnę przyszłego roku. Wg nich ma być jeszcze lepsza a do tego bardziej dopracowana, zgodnie z propozycjami uczestników i obserwacją własną. W mojej ocenie jest to pozycja obowiązkowa w kalendarzu na rok 2022.

mgr inż. Łukasz Szarama

Biegły Sądowy oraz Ekspert Branży Motoryzacyjnej