Pasta polerska FAST od PROFIX

Słowo od producenta – marki PROFIX:

Do trzech razy sztuka? Niby tak, ale po co strzelać i próbować jak można od razu zyskać to co idealnie sprawdzi się w Twoim przypadku. 🎯

Mamy do zaproponowania nie 3, ale aż 4️ opcje i do tego chętnie szepniemy wam o każdej opcji dwa słowa, żebyście mogli dobrać pastę do waszych potrzeb? 🧐

1️⃣Pasta FAST usuwa rysy, zadrapania i ślady obróbki ściernej. ✨

2️⃣ Pasta MEDIUM usuwa niewielkie wtrącenia oraz małe zarysowania powstałe, np. przy cieniowaniu. 🌫

3️⃣ Pasta FINE usuwa ślady polerskie i zmatowienia 🌟

4️⃣ Mleczko polerskie WAX pozostawia cienką warstwę powiększającą głębię i wyrazistość koloru powłoki lakierniczej. 💎

A w razie wątpliwości więcej znajdziecie na naszej streonie: https://www.multichem.pl/profix/pl/FAST?Pasta_polerska_1

ENG

Three times lucky? Apparently so, but why shoot and try when you can gain immediately what will work perfectly for you. 🎯

We have not 3, but 4️ options to offer, and on top of that, we are happy to whisper two words to you about each option so that you can select the right paste for your needs? 🧐

1️⃣ FAST paste removes scratches, scuffs and abrasion marks. ✨

2️⃣ MEDIUM paste removes minor inclusions and small scratches caused, for example, by shading. 🌫

3️⃣ FINE Paste removes polishing marks and tarnishing 🌟

4️⃣ WAX polishing milk leaves a thin film that increases the depth and clarity of the paint finish. 💎


Może Cię zainteresować – II Konferencja TRUCK & SERWIS