Nowe rozporządzenie – zmiany w badaniach technicznych pojazdów!

Nowe rozporządzenie zmienia sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło do konsulatacji projekt – nowe rozporządzenie ma wejść w życie 27 września 2022. Rozporządzenie to zmienia sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

PO CO KOMU NOWE ROZPORZĄDZENIE

Projekt ten przygotowano w związku z koniecznością implementacji unijnych dyrektyw do przepisów krajowych. Całkowitą nowością, na którą muszą się wszyscy przygotować, jest wprowadzenie obowiązkowego sprawdzania działania systemu eCall.

Nowe rozporządzenie zmienia sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

SPRAWDZENIE DZIAŁANIA SYSTEMU eCall

Zmiany będą tak naprawdę dotyczyć przede wszystkim posiadaczy samochodów kategorii M1 i N1 wyprodukowanych po 31 marca 2018 roku. To w tych właśnie pojazdach obowiązkiem stanie się sprawdzenie działania systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112.

Urządzenia eCall są montowane we wszystkich nowych pojazdach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony, które uzyskały homologację po 31 marca 2018 roku. Oczywiście różne typy pojazdów homologowane przed dniem 31 marca 2018 roku można według własnej woli doposażać w system eCall.

CO TO JEST eCALL

Usługa eCall oparta na numerze 112 stanowi usługę publiczną świadczoną w interesie ogólnym. W związku z tympowinna być dostępna bezpłatnie dla wszystkich konsumentów. ECall, w sytuacji wypadku drogowego, aktywuje się automatycznie. Powiadamia służby ratunkowe o zdarzeniu, nawet w wypadku, gdy kierowca stracił przytomność

KATEGORIE POJAZDÓW

Na wypadek, gdyby dla kogoś te oznaczenia nie były jasne wyjaśniamy o co chodzi. Pojazdy kategorii M1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane przede wszystkim do przewozu osób i ich bagażu. Mają nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy. Pojazdy kategorii N1 to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane przede wszystkim do przewozu ładunków, o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.

POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ NOWE ROZPORZĄDZENIE

Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie to na przykład zmiany w zakresie nazw usterek. Czyli z istotnej na poważną i ze stwarzającej zagrożenie na niebezpieczną. Zmiany wprowadzają również przypisanie do każdego rodzaju usterki konkretnego kodu. Ma to na celu zmniejszenia wątpliwości diagnosty, kiedy należy zakwalifikować usterkę do usterki drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Obecnie w wielu usterkach skutkujących uznaniem stanu technicznego za niezadowalający, to uprawniony diagnosta decydował, kiedy jest granica między usterką drobną albo istotną lub istotną albo stwarzającą zagrożenie.

SZCZYTNY CEL ZMIAN

Zgodnie z założeniami autorów projektu zmiany przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania badań technicznych będą skutkowały poprawą stanu technicznego pojazdów na drogach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Zapoznać się ze szczegółami nowego rozporządzenia można na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

_________________

Może Cię również zainteresować – TARGI RETRO MOTOR SHOW 28-30.10.2022!