Nowe przepisy! Znowu droższe OC!

Nowe przepisy sprawiły, że ubezpieczyciele właśnie otrzymali dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych kierowców. Co to oznacza dla nas wszystkich?

NOWE PRZEPISY

Nowe przepisy weszły w życie 17 czerwca 2022 r. Na ich podstawie ubezpieczyciele dostali dostęp do rejestru mandatów za wykroczenia drogowe oraz punktów karnych dla kierowców.
Dane te będą od teraz uwzględniane przez ubezpieczycieli przy przygotowaniu ofert ubezpieczeń OC dla kierowców.

KOMENTARZ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

– Dostęp do tych danych pozwoli ubezpieczycielom na uwzględnienie kolejnego czynnika w procesie kalkulacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, co spowoduje, że jej wysokość stanie się jeszcze bardziej adekwatna do ryzyka. Kluczową rolą tej usługi jest jednak jej funkcja prewencyjna. Na polskich drogach dochodzi wciąż do licznych wykroczeń i związanych z tym wypadków. Mocniejsze konsekwencje dla osób łamiących przepisy powinny przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

NOWE PRZEPISY ALE I NOWY OBOWIĄZEK DLA UBEZPIECZYCIELI

Ubezpieczyciele mają teraz ustawowy obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka przed zaoferowaniem polisy dla danego klienta.
Za to od woli ubezpieczyciela i jego polityki cenowej zależeż będzie, które z dostępnych danych do tego wykorzystają.
Mogą to być m.in. wiek właściciela auta, marka samochodu, pojemności silnika, historia ubezpieczeniowa czy historia szkód danego kierowcy. Każdy ubezpieczyciel może brać pod uwagę inne czynniki niż konkurencja. Może też w innym stopniu uwzględniać ich znaczenie i wpływ na wysokość składki ofertując kierowcę.

Nowe przepisy spowodują znaczne zwiększenie kosztu polis OC i AC zwłaszcza dla osób nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego
Konkurencja na rynku ubezpieczeń OC i AC będzie się teraz nasilać.

CO NA TO UFG?

– Na ten moment chęć zintegrowania się z systemem umożliwiającym dostęp do danych o punktach karnych i naruszeniach wyrazili ubezpieczyciele, którzy posiadają łącznie ponad 80 proc. udziału w rynku ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zdradza Małgorzata Ślepowrońska.
Ubezpieczyciele zyskują konkretną wiedzę na temat danego kierowcy. I ma mandatów, ile punktów oraz jakie popełnił on wykroczenia bądź przestępstwa drogowe. Im bogatsza nasza historia, tym i wyższe przez to będzie zarówno nasze obowiązkowe ubezpieczenie OC jak i to dobrowolnych AC. O ile wyższe tego jeszcze nie wiemy.

ALE TO NIE WSZYSTKO

A teraz połączmy to wszystko z jeszcze inną zmianą w prawie.
17 września 2022 roku wchodzą w życie przepisy powodujące, że punkty karne będą automatycznie znikać z konta kierowcy dopiero po dwóch latach. Wzrośnie również wysokość jednorazowej kary za wykroczenie z 10 do 15 punktów. Zniknie też możliwość zapisania się raz na pół roku na kurs redukujący liczbę punktów karnych. Kursy te po prostu zlikwidowano. Jeśli przekroczymy limit punktów, co będzie teraz dużo łatwiejsze, pozostanie nam jedynie czterodniowy kurs reedukacyjny. Kosztuje on na razie jakieś 500 zł, ale słychać już głosy, że jest zbyt tani.
Generalnie – tanio już było.

________________

Może Cię zainteresować – Axalta Refinish na targach IBIS Global Summit 2022 w Monako