Nowa inwestycja BASF w Niemczech

Firma BASF oficjalnie otworzyła centrum wytwarzania materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów zlokalizowane w Schwarzheide w Niemczech. Inauguracja najnowocześniejszej wytwórni wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych połączonej z zakładem recyklingu akumulatorów przetwarzającym je na „czarną masę” stanowią ważny krok na drodze do zamknięcia obiegu w europejskim łańcuchu wartości akumulatorów — od zbiórki wyeksploatowanych akumulatorów i odzysku surowców po ich ponowne wykorzystanie do produkcji nowych materiałów akumulatorowych.

Ważny krok na drodze do udziału Europy w szybko rozwijającym się globalnym rynku akumulatorów

Materiały akumulatorowe to podstawowy komponent akumulatorów litowo-jonowych, decydujący o ich wydajności i parametrach. Materiały te spełniają więc zasadniczą rolę w transformacji mobilności.

Mimo wszystkich wyzwań, którym musimy obecnie stawiać czoła w Europie, mamy dzisiaj powód do optymizmu. Najnowocześniejsza wytwórnia aktywnych materiałów katodowych i zakład recyklingu wytwarzający „czarną masę” potwierdzają wiarę BASF w przyszłość branży chemicznej w Europie i Niemczech oraz przekonanie o słuszności inwestycji w innowacyjne produkty i usługi dla naszych klientów na rodzimym rynku” — powiedział dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny BASF SE. „Dzięki obu inwestycjom znacząco przyczyniamy się do zmniejszenia śladu CO2 akumulatorów oraz zamknięcia obiegu w zrównoważonej mobilności”.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podkreślił wagę konkurencyjnego i zrównoważonego łańcucha wartości produkcji ogniw akumulatorowych powstającego w Europie: „Rynek akumulatorów w UE rozwija się błyskawiczne. Zapotrzebowanie na akumulatory, zarówno trakcyjne, jak i służące do przechowywania energii, będzie nadal szybko rosło w najbliższych latach, a nasza konkurencja nie zaniedbuje tego rynku. W tej sytuacji Komisja Europejska stara się wspierać budowę solidnego ekosystemu akumulatorowego w Europie. W tym celu powołaliśmy Europejski Sojusz Akumulatorowy, który pomógł już w wygenerowaniu prywatnych inwestycji o wartości przekraczającej 180 mld EUR. Skorzystał na tym także zakład BASF. Jego profil obejmujący wytwarzanie zaawansowanych materiałów katodowych oraz recykling akumulatorów świadczy o tym, że możemy jednocześnie zwiększać konkurencyjność i niezależność UE w strategicznym sektorze oraz przyspieszyć ekologiczną transformację”.

Pierwsza wytwórnia aktywnych materiałów katodowych w Niemczech

Nowy zakład jest nie tylko pierwszą wytwórnią wysokowydajnych aktywnych materiałów katodowych w Niemczech, ale także pierwszym w pełni zautomatyzowanym zakładem wytwarzającym takie materiały na dużą skalę w Europie. Zakład ma już zamówienia na produkcję na kilka najbliższych lat i będzie dostarczał produkty dostosowane do specyficznych potrzeb producentów ogniw oraz pojazdów w Europie. Dzięki autorskiej i efektywnej technologii produkcji BASF, z obniżoną energochłonnością i dużym udziałem energii ze źródeł odnawialnych, ślad węglowy innowacyjnych aktywnych materiałów katodowych BASF jest znacząco niższy w porównaniu z obecnym standardem branżowym. W celu zaspokojenia rosnącego popytu na europejskim rynku samochodów elektrycznych BASF przygotowuje już kolejne inwestycje w produkcję aktywnych materiałów katodowych w Europie oraz prowadzi zaawansowane negocjacje z klientami. Potwierdza to zaangażowanie BASF w budowę solidnego i lokalnego łańcucha wartości akumulatorów w Europie.

Dr Robert Habeck, federalny minister spraw gospodarczych i działań klimatycznych, powiedział: „Dzięki połączeniu najnowocześniejszej technologii produkcji aktywnych materiałów katodowych oraz recyklingu Niemcy zyskują kluczowy udział w budowie ekosystemu akumulatorów. Projekt BASF zwiększa naszą suwerenność w całym łańcuchu wartości, promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym i tym samym wzmacnia nasze bezpieczeństwo ekonomiczne. Decyzja o wyborze Schwarzheide świadczy o atrakcyjności tej lokalizacji wynikającej z historii i tradycji chemicznych regionu, a także obfitości odnawialnych źródeł energii w okolicy. Projekt wpisuje się też w nieustanną transformację: tam gdzie kiedyś węgiel przetwarzano na benzynę, teraz produkowane będą aktywne materiały do akumulatorów zasilających samochody elektryczne. Z przyjemnością wspieramy tę transformacje z funduszy IPCEI”.

Zamknięcie obiegu materiałów akumulatorowych

BASF oferuje już aktywne materiały katodowe oparte na metalach z recyklingu jako rozwiązanie obiegowe w Azji i Ameryce Północnej, pozwalające chronić zasoby i ograniczać ślad CO2. Dzięki inwestycji w Schwarzheide BASF wspiera teraz bezpośrednio rynek europejski i jednocześnie przyspieszenie w swojej globalnej działalności w tym obszarze. W nowym zakładzie akumulatory wycofane z eksploatacji oraz odpady z produkcji akumulatorów są przetwarzane mechanicznie na tzw. czarną masę. Zawiera ona ważne metale wykorzystywane w produkcji aktywnych materiałów katodowych: lit, nikiel, kobalt i mangan. W kolejnym etapie metale te można chemicznie odzyskać w zrównoważonym procesie i wykorzystać do produkcji nowych aktywnych materiałów katodowych. Budowa instalacji wytwarzania „czarnej masy” już się rozpoczęła, a produkcja powinna ruszyć w 2024 r.

Uruchamiając nasz pierwszy europejski kombinat wytwarzania i recyklingu materiałów akumulatorowych, chcemy wzmocnić łańcuch wartości akumulatorów w Europie” — powiedział dr Peter Schuhmacher, szef Działu Katalizatorów, odpowiadający również za dział materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów BASF. „Będziemy starali się coraz szczelniej zamykać obieg surowców oraz inwestowali w nasze możliwości produkcji i recyklingu na całym świecie, aby zaspokoić popyt na wysokowydajne aktywne materiały katodowe z niskim śladem CO2”.

Impulsy wzrostu dla zakładu w Schwarzheide

Dzięki nowemu kompleksowi złożonemu z dwóch zakładów BASF powiększy portfolio produktów wytwarzanych w Schwarzheide i stworzy około 180 miejsc pracy.

Łużyce są i pozostaną regionem przemysłowo-energetycznym. Wytwarzane tu produkty będą odnawialne, bardziej przyjazne dla środowiska i bardziej zrównoważone. Nowa wytwórnia materiałów akumulatorowych BASF w Schwarzheide przyczyni się do transformacji regionu, w którym dotychczas dominowało górnictwo węglowe. Produkcja materiałów akumulatorowych i akumulatorów oraz ich recykling to nowa i unikatowa gałąź przemysłu w Brandenburgii, którą otwieramy kolejny rozdział transformacji energetycznej. Ważne są nie tylko nowe miejsca pracy w przemyśle, ale także solidny wkład regionu w niezależność europejskiej gospodarki, tworzenie wartości w kraju oraz ochronę klimatu” — powiedział Dietmar Woidke, premier kraju związkowego Brandenburgia.

Inwestycja BASF wpisuje się w plan Komisji Europejskiej zakładający utworzenie łańcucha wartości produkcji akumulatorów w Europie oraz jest częścią „Ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania” (ang. IPCEI) zatwierdzonego przez Komisję Europejską 9 grudnia 2019 r. zgodnie z zasadami Unii Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych materiałów akumulatorowych, a także badania nad materiałami akumulatorowymi nowej generacji, rozwojem technologii produkcji i recyklingiem akumulatorów, są finansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Działań Klimatycznych na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu, a także Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Energii Brandenburgii na podstawie uchwały Parlamentu Brandenburgii w ramach projektu IPCEI dotyczącego akumulatorów: kod finansowania 16BZF101A/B.

Materiały wideo i zdjęcia z wydarzenia można znaleźć w  wirtualnym pakiecie prasowym.

Relacja telewizyjna oraz dodatkowe materiały zdjęciowe dotyczące zakładów produkcyjnych BASF i badań nad materiałami do produkcji akumulatorów są dostępne w naszym serwisie TV i galerii zdjęć (w wyszukiwarce należy wpisać „akumulator”).

Zdjęcia z wydarzenia będą dostępne online od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Dział Materiałów Akumulatorowych i Recyklingu Akumulatorów BASF

BASF jest czołowym globalnym dostawcą zaawansowanych aktywnych materiałów katodowych (CAM) do akumulatorów litowo-jonowych. Firma zaopatruje w wysokowydajne CAM największych na świecie producentów ogniw montowanych później na platformach największych producentów z branży motoryzacyjnej. Ponadto oferujemy zaopatrzenie w metale bazowe oraz zarządzanie ich pozyskiwaniem, a także rozwiązania zamykające obieg w recyklingu akumulatorów. Wykorzystując czołowe w branży platformy badawczo-rozwojowe i innowacyjność, Dział Materiałów Akumulatorowych i Recyklingu Akumulatorów BASF opracowuje unikatowe, autorskie rozwiązania, które przyczyniają się do sukcesu klientów.

Dział Materiałów Akumulatorowych i Recyklingu Akumulatorów jest częścią Działu Katalizatorów firmy BASF. Portfolio tego działu obejmuje także katalizatory środowiskowe, rozwiązania dla przemysłu metalurgicznego i katalizatory procesowe. Z naszych innowacyjnych rozwiązań korzystają klienci z różnych branż, w tym motoryzacyjnej i transportowej, chemicznej, tworzyw sztucznych oraz energetyczno-surowcowej. Więcej informacji na temat Działu Katalizatorów BASF dostępnych jest na stronie internetowej  www.catalysts.basf.com.


Może Cię zainteresować – NOWA KSIĄŻKA! POMIĘDZY BLACHARSTWEM A LAKIERNICTWEM