MEWA – Dla zrównoważonego rozwoju
Przemysł 4.0 oferuje wiele opcji w zakresie technologicznych rozwiązań, także dla lepszej ochrony środowiska. Dotyczy to również Grupy Mewa, która zawsze opowiadała się za oszczędzaniem zasobów. 


Postępu nie da się zatrzymać, a w niektórych sektorach da się zauważyć wręcz robiące wrażenie przyspieszenie. Sztuczna inteligencja, nanotechnologia, robotyka, produkcja przyrostowa, Internet Rzeczy i pojazdy autonomiczne to tylko kilka kół zamachowych czwartej rewolucji przemysłowej, która zmieni strukturę wielu sektorów gospodarki. Ale te radykalne zmiany muszą być także zrównoważone, jeśli mają być zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Temat zrównoważonego rozwoju jest dla wielu firm czymś stosunkowo nowym. Nie dotyczy to jednak Grupy Mewa, która od 1908 roku oferuje system usług tekstylnych, oparty o zasadę, zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Mewa Textilsharing – niegdyś przełomowa idea, dzisiaj dokładnie trafia w ducha czasu.

Odpowiedzialne działanie: sharing is caring

System Mewa Textilsharing sam w sobie jest zrównoważony: wielokrotne wykorzystanie tekstyliów zmniejsza obciążenie środowiska. Jeśli stosowane są czyściwa wielokrotnego użytku zamiast czyściw jednorazowych, to powstaje także mniejsza ilość odpadów. Zrównoważenie i oszczędzanie zasobów charakterystyczne są dla wszystkich komponentów systemu usług firmy Mewa.

Procesy prania. W firmie Mewa w trakcie procesu prania i płukania woda jest filtrowana, poddawana uzdatnianiu i ponownie wykorzystywana na różnych poziomach procesu prania. Ten zamknięty obieg, tzw. „technika kaskadowa”, redukuje zużycie wody do 50 % w porównaniu ze stosowanymi powszechnie technologiami. Poza tym, dzięki specjalnej zakładowej oczyszczalni ścieków, osiągana jest czystość wody wynosząca 99,8%. W instalacjach piorących wykorzystywane są biodegradowalne środki do prania, które są odpowiednio dozowane, zależnie od ilości przeznaczonych do prania tekstyliów. W porównaniu z powszechnie stosowanymi systemami oznacza to zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego o 85 %. W zakresie ochrony wód Mewa przewyższa zatem znacznie wymagania określone w przepisach i standardach przemysłowych.

Wydajność instalacji. Wszystkie lokalizacje firmy Mewa wyposażone są w innowacyjne technologie. Dzięki termicznemu przetwarzaniu substancji zanieczyszczających z wypranych czyściw Mewa pokrywa do 80 % zapotrzebowania na energię niezbędną dla instalacji piorących i suszących i tym samym oszczędza rocznie kilka milionów litrów oleju opalowego. Poza tym opracowana została specjalna kilkustopniowa instalacja do suszenia, która jest znacznie bardziej efektywna niż normalnie stosowane suszarki.

Procesy produkcyjne. Również tutaj obowiązuje zasada wielokrotnego wykorzystania a podstawę stanowi zrównoważony rozwój. Niedawno wprowadzona została na rynek w niektórych krajach kolekcja odzieży roboczej MEWA PEAK. Przędze poliestrowe, z których jest ona wykonana, pochodzą częściowo z plastikowych butelek po wodzie przetworzonych w ramach recyklingu.  Natomiast odpady w postaci kłaczków, powstające podczas produkcji czyści, są gromadzone i ponownie wykorzystywane jako materiał izolacyjny w przemyśle motoryzacyjnym.

Transport i logistyka.  Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko naturalne, Mewa korzysta z floty najnowszych i najbardziej ekologicznych pojazdów oraz starannie planuje trasy dostaw do klientów, by zoptymalizować zużycie i emisję. W Szwajcarii w ubiegłym roku firma Mewa wprowadziła do eksploatacji pierwszą w branży ciężarówkę z napędem wodorowym, w Berlinie, a potem także w Hamburgu, dostawy do klientów realizowane będą w oparciu o pojazdy z napędem elektrycznym, m.in. rowery towarowe Cargo-eBike.

Opakowanie. Zasada wielokrotnego wykorzystania dotyczy również opakowań. Do transportu i składowania odzieży roboczej służą także poddawane praniu worki tekstylne, które zapewniają higienę zgromadzonej w nich odzieży. Do transportu i przechowywania czyściw stosowany jest bezpieczny, szczelny pojemnik SaCon wielokrotnego użytku, który zgodny jest z wymogami międzynarodowej umowy ADR w zakresie drogowego transportu substancji niebezpiecznych.

Międzynarodowe wyróżnienia. Dzięki intensywnemu zorientowaniu na ochronę środowiska Mewa jest w stanie zagwarantować ekologiczny system usług oraz wykorzystanie zasady zrównoważonego rozwoju, z czego pośrednio korzyści ma także klient, ponieważ nie musi się już zajmować ekologicznymi aspektami zarządzania tekstyliami przemysłowymi, z których korzysta.

Mewa ma na swoim koncie liczne międzynarodowe wyróżnienia za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju. Do najnowszych należy tytuł „Firma najlepiej stosująca zasadę gospodarki obiegu zamkniętego”, uzyskany w konkursie organizowanym we Włoszech w 2021 roku przez Stowarzyszenie Przemysłowe Confindustria oraz wynik uzyskany w 2022 roku w badaniach przeprowadzonych wśród niemieckich konsumentów przez agencję ServiceValue z Kolonii w związku z akcją DEUTSCHLAND TEST. Również i w tym przypadku Mewa została wyróżniona za swoje ekologiczne zaangażowanie. 

Mewa działa obecnie w 21 krajach Europy, zatrudnia 5 700 pracowników i obsługuje ponad 190 000 firm. Będąc usługodawcą, działającym w systemie B2B, firma opowiada się za zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie tekstyliów przemysłowych dla przemysłu i rzemiosła i jest jednym z liderów branży w obszarze zarządzania tekstyliami. Ponad milion osób zatrudnionych w zakładach w Europie nosi odzież roboczą, ochronną i biznesową pochodzącą od firmy Mewa, prawie 3 miliony osób sięga codziennie po czyściwa firmy Mewa, by utrzymywać w czystości maszyny w halach produkcyjnych i warsztatach. Każdy, kto korzysta z usług firmy Mewa, może oczekiwać niezawodności, bezpieczeństwa i przejrzystości.

Specjalne urządzenia « kaskadowe » pozwalają zredukować zużycie wody o ok. 50 % w porównaniu z powszechnie stosowanymi technologiami.

Mewa w niemal 80% pokrywa zapotrzebowanie na energię dla linii suszących i piorących w wyniku termicznego wykorzystania substancji zanieczyszczających wypranych z bawełnianych czyściw, przede wszystkim zużytych olejów.

Instalacje kotłów parowych, ze względu na ochronę środowiska, wyposażone są w wysokotemperaturowe komory spalania i oczyszczacze gazów spalinowych.

Mewa dokładnie planuje trasy dostaw tekstyliów do klientów, by zoptymalizować zużycie paliwa i emisję spalin, a także jako pierwsza firma w branży wykorzystuje ciężarówkę w napędem wodorowym.

(zdjęcia: MEWA)

Mewa

Mewa od 1908 roku oferuje tekstylia przemysłowe w systemie pełnej obsługi i tym samym jest pionierem zasady „Textilsharing” (wynajem tekstyliów). Obecnie firma Mewa w oparciu 46 lokalizacji w całej Europie zaopatruje odbiorców w odzież roboczą i ochronną, czyściwa bawełniane, maty olejowe i wycieraczki wejściowe wraz z ich praniem, czyszczeniem, naprawą, składowaniem i logistyką. W uzupełnieniu użytkownicy mogą zamówić także artykuły bhp. Około 5 700 pracowników obsługuje ponad 190 000 klientów z przemysłu, handlu, rzemiosła i gastronomii. W 2021 roku firma Mewa osiągnęła obrót w wysokości 770,4 mln euro i tym samym stała się wiodącą firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. Za swoje zaangażowanie w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego działania, jak też za sposób, w jaki kształtuje swoja markę, firma była wielokrotnie wyróżniania.

Więcej informacji:

www.mewa-service.pl

www.mewa-service.pl/newsroom/alle-videos/

twitter.com/mewa_pl

www.facebook.com/MEWADienstleistung

instagram.com/mewatextilsharing         

linkedin.com/company/mewa-textil-management

_______________

Może Cię również zainteresować – Konkurs „Złota Lakiernia”