I Konferencja Bezpieczeństwa Napraw Pojazdów

Wydział inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Instytut Technologii Karoserii wspólnie organizują konferencję poświęconą bezpiecznym naprawom konstrukcji nośnych pojazdów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z popularyzacją wiedzy w zakresie napraw środków transportu, transferu wiedzy i technologii naprawczych oraz tworzenie platformy współpracy środowiska branżowego z jednostkami naukowymi. Konferencja „Bezpieczeństwo napraw” to okazja do dyskusji  i wymiany myśli nad ostatnimi osiągnięciami nauki  i przemysłu w następujących dziedzinach tematycznych:

 • Bezpieczeństwo środków transportu.
 • Technologia napraw środków transportu.
 • Systemy oceny napraw powypadkowych.
 • Specyfika napraw pojazdów użytkowych.
 • Technika warsztatowa i jej zastosowania w naprawach.
 • Prezentacja wyników badań i ich zastosowania.
 • Zarządzanie wiedzą o eksploatacji środków transportu.

Kalendarz konferencji:

 1. Do 29.03.2024 r. należy zalogować się na stronie konferencji pod adresem:  http://www.bn.pbs.edu.pl
 2. Do 05.04.2024 r. autorzy referatów otrzymają potwierdzenia przyjęcia propozycji referatu.
 3. Referaty w j. polskim. z wniesieniem opłaty konferencyjnej, należy przesłać do 19.04.2024r.
 4. 04.06.2024 r. sesje plenarne konferencji – wygłoszenie referatów
 5. 04.06.2024 r. – forum młodych
 6. 05.06.2024 r. sesje branżowe konferencji – pokazy, warsztaty technologii i bezpieczeństwa napraw. Partnerami technologicznymi są GYS oraz HERKULES AUTO-TECHNIKA

Biuro konferencji:

Aleja S. Kaliskiego 7,

85 – 796 BYDGOSZCZ, tel: +48 602 727 422

e-mail:ewa.kulis@pbs.edu.pl


Może Cię również zainteresować – Lider branży Herkules Auto-Technika na Targach Techniki Motoryzacyjnej 2024