Diamenty Forbesa 2022 – Troton Laureatem!

30 czerwca podczas uroczystej gali w Szczecinie, wyróżnionym laureatom z województwa zachodniopomorskiego wręczono Diamenty Forbesa 2022. W imieniu firmy Troton, nagrodę odebrał Wiceprezes Troton Karol Duda.

Podczas gali dyskutowano jak obecnie wygląda i jak będzie zmieniać się kondycja gospodarki, a także przeprowadzono debatę „Jak rozwijać biznes w niespokojnym otoczeniu. Nowe filary bezpieczeństwa”.

Jak przyznawane są Diamenty Forbesa?

Wywiadownia Dun & Bradstreet Sp. z o.o. zbiera dane, a na ich podstawie tworzy bazy przedsiębiorstw, którym przyznała pozytywny rating wiarygodności. Firmy muszą być rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA) i mieć wysoką płynność bieżącą oraz nie zalegać z płatnościami. Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Pod uwagę będą brane przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych.

Z rankingu wyeliminowane zostaną instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi, a firmami produkcyjnymi czy handlowymi. Wyeliminowane zostaną także firmy, które zalegają z płatnościami uwidocznionymi w Krajowym Rejestrze Długów.

Metodą szwajcarską. Łączy ona metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia natomiast wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie obu tych metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach.

_________________________

Może Cię również zainteresować – PANORAMA AMERICAN CAR FEST 24-25.09.2022 r. Posiadłość Zbiroża