Track and Trace: rozwiązanie Bosch zapewnia pełną przejrzystość w całym cyklu przewozu ładunku

Zarządzanie ładunkami pełni ważną rolę w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczególnie, gdy nośniki (np. palety, skrzynie, beczki) zaginą lub wydłuża się czas ich transportu. „Zwłaszcza w przypadku drogich, specjalistycznych nośników ładunku, których często używa się w sektorze motoryzacyjnym, nietransparentne łańcuchy dostaw są uciążliwe i wiążą się ze stratami finansowymi, których można uniknąć” – powiedział Stefan Schenk, odpowiedzialny za sektor off-road w spółce Robert Bosch GmbH. Dlatego Bosch opracował narzędzie Track and Trace – inteligentne, kompletne rozwiązanie, które zapewnia pełną przejrzystość w całym cyklu przewozu ładunku pomiędzy zakładami i państwami. Narzędzie pozwala także na integrację różnych dostawców i usługodawców logistycznych.

Track and Trace: przejrzystość w całym cyklu transportu nośnika ładunku

Inwentaryzacja nośników ładunków, w tym tych specjalistycznych, w wielu lokalizacjach jest nadal wykonywana ręcznie. To skomplikowany i podatny na błędy proces. „Pracownicy spędzają wiele czasu na szukaniu nośników, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane lub zostały pominięte. Aby utrzymać nieprzerwane dostawy do sektora produkcji, pojawia się konieczność zakupu dodatkowych nośników, podczas gdy inne pozostają niewykorzystane” – wyjaśnił Stefan Schenk.

Z pomocą przychodzi innowacyjne rozwiązanie logistyczne Track and Trace firmy Bosch, które zapewnia pełną przejrzystość w zakresie wykorzystania i lokalizacji poszczególnych nośników ładunku. Aby umożliwić śledzenie w czasie rzeczywistym, są one wyposażone w specjalne czujniki. Bramki zlokalizowane w głównych węzłach w zakładach i u dostawców zbierają informacje z czujników, uzupełniają je o dane lokalizacyjne, a następnie przesyłają do aplikacji w chmurze. Dzięki sieciowemu interfejsowi oprogramowania, otrzymane dane mogą być w przejrzysty sposób wyświetlane w formie pulpitów nawigacyjnych. Zapewnia to wszystkim użytkownikom stały dostęp do lokalizacji, a także czasu transportu, przepustowości i postoju jednostek ładunkowych.

Chcemy, aby system Track and Trace był prosty i intuicyjny w użyciu” – powiedział Schenk. „W logistyce nie chodzi o lokalizowanie z milimetrową dokładnością. Bardziej należy skupić się na efektywnej kosztowo implementacji i możliwości dopasowania rozwiązania do przyszłych zastosowań„. Oprócz standardowego śledzenia zasobów, Track and Trace umożliwia również monitorowanie materiałów lub towarów. W ten sposób, za pośrednictwem urządzeń IoT (internet rzeczy – urządzenia, które mogą się ze sobą komunikować za pomocą sieci) można nadzorować ruchy w czasie rzeczywistym, zapewniając tym samym nieprzerwaną dostępność. Track and Trace umożliwia również śledzenie temperatury, wilgotności i warunków przewozu (w tym wstrząsów, na które mógł być narażony dany produkt).


Może Cię zainteresować – Kolejny, już 16 numer Magazynu KAROSERIA w druku!