Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego

25 października 2023 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (ul. Świeradowska 43, aula nr 58) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego”.

Wydarzenie zostało objęte szeregiem Patronatów Honorowych jak też ponad piętnastoma Patronatami Medialnymi. To tam tworzą się istotne poglądy oraz ścierają rzeczowe argumenty będące podwaliną dalszych analiz i wdrożeń.

Konferencja adresowana jest m.in. do sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, prawników.

Zaplanowane są krótkie, ale merytoryczne prelekcje rozłożone na przestrzeni trzech moderowanych paneli tematycznych, których czynnymi uczestnikami będą m.in. sędziowie, pracownicy naukowi, eksperci.

Na godzinę 9:00 przewidziany jest początek rejestracji uczestników, natomiast o godzinie 9:45 nastąpi przywitanie i uroczyste otwarcie konferencji. Planowane zakończenie konferencji wyznaczone jest na godzinę 16.45.

Cele Konferencji

Omówienie i przedstawienie następujących zagadnień:

  • Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach.
  • Procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty  dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
  • Standardy, jakie spełniać powinny części zamienne na rynku polskim.
  • Problemy, jakie w toku postępowania sądowego napotykają sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy, a także poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Omówienie aktualnych trendów linii orzeczniczej oraz ich wpływu na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Zrozumienie wzajemnych oczekiwań i wymagań osób biorących udział w procesie sądowym.
  • Podniesienie technicznej i prawnej wiedzy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Omówienie roli instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy.
  • Sformułowanie wniosków de lege ferenda i propozycji dla ustawodawcy.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 350 złotych.

Strona do zapisów i agenda – TUTAJ!


Może Cię zainteresować – AUTOMOTIVE PARTS EXPO 2023