Akzo Nobel przypomina o rozporządzeniu REACH!

Przypominamy, że od 24 sierpnia 2023 r. w przypadku kontroli powinni Państwo być w stanie wykazać, że każdy z pracowników pomyślnie ukończył szkolenie. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ograniczeniach dotyczących
diizocyjanianów w ramach rozporządzenia REACH opublikowanego 4 sierpnia 2020 r. przez Komisję Europejską, do 24 sierpnia 2023 r. wszyscy profesjonalni i przemysłowi użytkownicy produktów
zawierających diizocyjaniany mają obowiązek ukończyć obligatoryjne szkolenie w zakresie bezpiecznego postępowania.
Ograniczenie wprowadza wymagania w zakresie obrotu i użytkowania diizocyjanianów jako substancji w ich postaci własnej, jako składnika innych substancji oraz w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych w stężeniu powyżej 0,1% wagowo.
Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, że pracownicy w UE są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z produktami zawierającymi diizocyjaniany.
Akzo Nobel dostarcza Państwu produkty zawierające diizocyjaniany w stężeniu >=0,1% wagowo, dlatego wspomniany obowiązek przeprowadzenia szkolenia dotyczy wszystkich pracowników
w Państwa organizacji, którzy pracują z takimi produktami bądź są narażeni na kontakt z nimi.
Należy pamiętać, że od 24 sierpnia 2023 r. w przypadku kontroli powinni Państwo być w stanie wykazać, że każdy z pracowników pomyślnie ukończył szkolenie.
AkzoNobel nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie szkolenia wśród Państwa pracowników, jednakże jako odpowiedzialny dostawca prosimy o zwrócenie uwagi na to ograniczenie oraz wiążące się z nim zobowiązanie. Zalecamy opracowanie planu szkoleń dla pracowników, których dotyczy ten obowiązek, oraz przechowywanie dokumentacji ukończonych szkoleń.
Unijne stowarzyszenia producentów izocyjanianów (ISOPA i ALIPA) opracowały program szkoleniowy w ścisłej współpracy z odpowiednimi stowarzyszeniami branżowymi (takimi jak Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb i Powłok CEPE). Szkolenie można ukończyć online (w formie e-learningu) lub może zostać przeprowadzone stacjonarnie przez certyfikowanego instruktora.
Więcej informacji oraz link do modułu e-learningowego można znaleźć na stronie: Szkolenie on-line